Workshop ‘Een schat aan informatie! Samen naar veiliger werken’

Mooi werk verrichten.  Dat is wat medewerkers dag in dag uit doen. Daarbij lopen ze geregeld tegen van alles aan, ook op het gebied van veilig en gezond werken. Maar ze zitten vaak ook vol goede praktisch toepasbare ideeën voor verbeteringen. Een schat aan informatie die nogal eens onder water blijft.

Brainstormen, onder goede begeleiding, in een plezierige en veilige setting, brengt die schat naar boven:

 • WAT KAN BETER, op het gebied van techniek, organisatie maar vooral MENSEN (lees: gedrag)
 • HOE KAN HET BETER?
 • WAT IS ER NODIG om dat voor elkaar te krijgen?

Aan het einde worden de ideeën gepresenteerd aan het management. Laaghangend fruit? Pluk dat vooral binnen een week. Dat motiveert en inspireert om samen ook de andere ideeën serieus uit te werken en aan te pakken.

Hoe ziet een workshop  eruit?

Ieder bedrijf is anders, en daarom stemmen we altijd van te voren goed af wat precies gaan doen.
Een typische workshop bestaat uit:

 • Een korte warming-up, met aandacht voor ieders waarom
 • Brainstormen we over wat niet goed gaat; in een grote groep, of opgedeeld in kleinere
 • In kleinere groepen oplossingen boven water halen en voor- en nadelen benoemen
 • Iedere groep komt aan bod bij het presenteren van een of enkele ideeën
 • Kiezen van een persoonlijk verbeterpunt

Sessies duren meestal tussen de twee en de vier uur.
Deze workshop kan zowel voor kleine als voor grote groepen georganiseerd worden. Zo nodig worden extra procesbegeleiders ingezet om zo de beleving voor iedereen zo goed mogelijk te maken. Dat kunnen ook medewerkers van jullie zelf zijn.

 

Na de workshop ‘Een schat aan informatie!’

 • zijn medewerkers meer betrokken bij het werk en bij elkaar
 • heeft het veiligheidsbewustzijn voor dagelijkse situaties weer een boost gekregen
 • zijn, waar dat kan, de eerste verbeteringen binnen een week uitgevoerd
 • staan dagelijkse risico’s ook bij leiders en faciliterende stafleden scherper op het netvlies
 • ligt er een schat aan informatie en ideeën om verder mee aan de slag te gaan

Een pluspunt van deze workshops is dat alle informatie en ideeën ook prima gebruikt kunnen worden bij het opstellen of vernieuwen van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE).

Neem contact op voor meer informatie